Duurzaamheid

HR - Anders organiseren

In  het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 318 "Anders organiseren", diende NTGent een projectvoorstel in dat werd goedgekeurd door het ESF Managementcomité met een totale subsidie ter waarde van €80.000. Met dit project willen we een organisatiekanteling doorvoeren dat de principes van zelfsturing opwaardeert. De eerste afdeling die onder de loep wordt genomen is het NTGentcafé. Doel is de leidinggevenden meer vrij te stellen van operationele taken zodat zij meer tijd en energie kunnen steken in een meer coachende rol. Werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid en inspraak bij de invulling van hun taken. Dit gebeurt door het verplaatsen van bevoegdheden naar een zo laag mogelijk niveau. Dit alles om medewerkers (nog) meer te motiveren en efficiënter te functioneren als organisatie. Het project loopt over een periode van anderhalf jaar, nl. vanaf 01/10/2015 tot 31/03/2017.

Greentrack

Op 14 maart 2012 stond NTGent mee aan de wieg van GreenTrack: het transitienetwerk van de Gentse kunstensector. Vijf actoren in het Gentse kunstenlandschap (BAM, Vooruit, NTGent, Bij de vieze gasten, SMAK, timelab) namen hiertoe het initiatief, intussen zijn al 45 organisaties uit het Gentse betrokken. Ook Leuven en Antwerpen volgden het goede voorbeeld.

GreenTrack heeft als doel de ecologische impact van de kunstensector te verkleinen. De organisaties bundelen de krachten en geven kennis aan elkaar door. GreenTrack ondersteunt de organisaties in hun engagement en vormt een kennisplatform.

GreenTrack stelde een charter op voor zijn leden: de organisatie ondertekent het charter en engageert zich daarmee om te onderzoeken hoe zijn ecologische impact verkleind kan worden. Binnen elke organisatie wordt een aanspreekpunt aangesteld voor ecologie. Er wordt een verzameling van een aantal milieu-indicatoren gemaakt om zo een CO2-berekening mogelijk te maken. Daarnaast wordt een actieplan opgesteld met jaarlijkse doelstellingen, gekoppeld aan de milieu-indicatoren, om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. De organisatie betaalt een financiële bijdrage om de goede werking van Green Track te garanderen.

Binnen de organisatie zetten we in op gedragsverandering

NTGent ondernam al meerdere acties om ervoor te zorgen dat werknemers nadenken over hoe we omgaan met lijf en leden, middelen, energieverbruik.

In 2010 wisselden we de plastic wegwerpbekers waaruit we dagelijks onze koffie drinken voor herbruikbare stenen mokken. In 2011 hielden alle NTGent medewerkers hun dagelijkse stappen bij, gestimuleerd door een wekelijkse beloning van de beste stappers. Sindsdien weten we hoeveel stappen we zetten van achter onze computer naar het toilet of de koffieautomaat, en maken we misschien een ommetje omdat we weten dat het beter is voor ons lijf. Bovendien printen we altijd rectoverso en maken we er werk van om te kiezen voor ecologische lettertypes, die minder inkt verbruiken bij het afdrukken.

Fietsvergoeding

Werknemers die met de fiets komen, ontvangen een fietsvergoeding. Zo wordt fietsverkeer bij onze werknemers aangemoedigd.

Ecoteam

In 2012 werden twee werknemers van NTGent opgeleid tot eco-coach. Zij zullen binnen onze organisatie een voortrekkersrol spelen rond duurzaamheid en ecologie. Daarnaast richten we ook een ecoteam op, met leden uit alle afdelingen van het huis. Zij willen de draagkracht in huis vergroten om verandering richting milieubewuster handelen te stimuleren. Contacteer het ecoteam via elke.goossens@ntgent.be of beatrijs.hollebosch@ntgent.be.

Samenwerking met De Lijn

Sinds september 2014 is een ticket bij NTGent ineens ook een heen -en terug ticket met de tram of bus op de dag van de voorstelling. Maak er gebruik van!

NTGent fietst!

Met ca. 200 voorstellingen per seizoen in de vier gebouwen van ons stadstheater brengt NTGent nogal wat mensen op de been. En dat willen we natuurlijk zo houden. Maar de mobiliteit van ons publiek vormt daardoor wel een grote uitdaging. Als antwoord daarop organiseren we enkele keren per jaar de ludieke actie ‘NTGent fietst’. Mensen die ervoor kiezen om met de fiets naar de voorstelling te komen worden dan in de bloemetjes gezet.

Dikketruiendag

Dikketruiendag is een initiatief van de Vlaamse Overheid om mensen ervan bewust te maken dat kleine ingrepen een groot effect kunnen hebben op onze energiefactuur én het klimaat. Eén dag per jaar vragen ze aan scholen en bedrijven om de thermostaat een graadje lager te zetten, en leerlingen of werknemers aan te sporen om een dikke, extra trui te laten aandoen. Ook NTGent deed al meedere malen mee. In 2016 valt dikke truiendag op 15 februari.

Earth Hour

Earth Hour is een internationale campagne van WWF waarbij ze op grote schaal een oproep lanceren om alle lichten te doven, één uur per jaar. In 2016 valt Earth Hour op 19 maart, om 20u30. Vorig jaar legden we de voorstelling niet stil, maar wel de lichtkrant, die op de voorgevel van onze schouwburg prijkt.

Mobiliteit

NTGent beschikt over een beperkt wagenpark voor vervoer of verplaatsing van onze ensembleleden. Eén van onze wagens is de elektrische Peugeot ion. Intern vervoer tussen de verschillende gebouwen van ons stadstheater gebeurt ook zo vaak als kan per fiets (ttz als er geen zware decorstukken mee op de bagagedrager moeten). We plannen een aankoop van 8 nieuwe fietsen om de beschikbaarheid te verhogen.

Communicatie

Drukwerk is een van de meest zichtbare parameters voor onze ecologische voetafdruk, we zetten dan ook in op twee actiepunten. Ten eerste willen we het papierverbruik met 5 % reduceren ten opzichte van 2011. We doen dit onder andere door ons adressenbestand zorgvuldig bij te houden en secuur te selecteren bij verzendingen. We houden de vinger aan de pols wat online-toepassingen betreft en bekijken waar we die kunnen inzetten om eventueel drukwerk te vervangen. Ook leveren we aan onze speelplekken enkel de hoeveelheden affiches en flyers die ze opvragen.

Daarnaast neemt NTGent in het kader van ‘masterproject strategisch en duurzaam aankopen 2020’ deel aan het pilootproject van de Stad Gent. Dat project focust op drukwerk en communicatie van alle leden van Greentrack. In een eerste fase worden de behoeftes van de verschillende spelers nagegaan, om vervolgens te bekijken in hoeverre gebundelde aankopen mogelijk en gunstig zouden kunnen zijn. Al het papier dat gebruikt wordt voor ons drukwerk is bovendien afkomstig van hout uit duurzaam beheerde bossen. De verpakking waarin het NTGent tijdschrift wordt verstuurd is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal.

Infrastructuur

In de Schouwburg vervangen we de verlichting zoveel mogelijk door led-verlichting, spaarlampen, halogeenlampen. Bovendien werd onze verwarmingsinstallatie vervangen. Die is nu voorzien van een geautomatiseerd computersysteem dat o.m. toelaat om de verwarming nauwkeuriger te regelen. Deze ingreep zorgde al voor een besparing van 15% op onze energiefactuur. Ook wat het onderhoud van onze gebouwen betreft kiezen we zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke oplossingen. Zo zijn alle onderhoudsproducten ecologisch.
 

Greentrack

Wil je meer weten over andere leden en realisaties van GreenTrack?
Dan kan je terecht op hun website: http://greentrack.be/