Culture Club (Radio 1) - "Hoe kan het dat er zoveel geweld is in ons braaf landje?" - (itv Luk Perceval over 'Red')

Red - A Journey into Europe's Heart of Darkness: Holy war | 27 April 2022
"Ik noem het een meditatie over geweld. Geweld is niet iets dat zich alleen in oorlogen afspeelt maar alle dagen en overal voelbaar is. Niet alleen in machtsverhoudingen tussen mensen maar ook het geweld naar zichzelf toe. Het valt me op hoe vaak mensen zelfhaat voelen, hun eigen lichaam haten bijvoorbeeld."