Cutting Edge: "Een odysee van liefde***" (Rijgen)

| 28 October 2019
"‘Rijgen’ oordeelt niet, maar fungeert als collage. Toch is de laatste scène veelzeggend. Omdat trouw slechts één keer kan verbroken worden, is het vermoedelijk ’s mens kostbaarste goed. Twee mensen snorrend onder een en hetzelfde deken: de getuigenis is hartroerend eenvoudig en toch raak."