De Standaard - "Elke loods die verdwijnt, is een kaalslag voor Gent" - (opinie stadsbouwmeester nav brand Arsenaal-site)

| 13 May 2022
"Al ruim twee jaar staat een coalitie van Gentse cultuurmakers, buurt­organisaties en pionierende onder­nemers klaar om hun intrek te nemen op de site (...) ­Eigenlijk wacht zowat de hele stad op de start. Maar de invullers mogen van de twee partijen het terrein niet op. Vandaag zijn al twee cruciale loodsen, een voor de buurtorganisaties en een voor de cultuurorganisaties, vernield. Elke dag verwaarlozing brengt een waardevolle en noodzakelijke tijdelijk invulling verder in gevaar. Met ­elke brand smelt het draagvlak voor een tijdelijke invulling en verdampt een mogelijke waardevolle her­bestemming."