Etcetera: Try again. Fail again. Fail better. (Essay van Milo Rau n.a.v. eredoctoraat)

| 23 March 2020
“Waar de politiek faalt, kan alleen de kunst helpen,” schreef 'Die Zeit' over 'Congo Tribunal'. Want er is paradoxaal genoeg enkel een globale economie, een globaal klimaat, een globale informatie- en vluchtelingenstroom; een globale civiele samenleving of zelfs een globale wetgeving bestaat echter niet. Ze moet gecreëerd worden door onze generatie, als een utopisch, onaf project."