La Libre Belgique - 'Van de bestelwagen tot de rechtszaal, "Mawda betekent tederheid"'

Mawda, dat betekent tederheid / ca veut dire tendresse | 7 October 2021
Er was hardnekkigheid voor nodig om de auteurs hardnekkig tederheid te laten vinden in een zee van verdriet, vernedering en ontmenselijking. (...) Het juiste evenwicht dat noch informatie noch emotie verdoezelt, maar ze juist met finesse verwoordt.


La Libre Belgique - Marie Baudet - 07/10/21