La Razon (ES): Milo Rau, llega a Madrid el teatro censurado (over Orestes in Mosul, binnenkort te zien in Madrid)

Orestes in Mosul | 27 November 2019
"Maar Rau's betrokkenheid bij de maatschappij lijkt onbetwistbaar. Hij creëert om de wereld zo goed mogelijk te veranderen. Politieke corruptie, homofobie, fanatisme, geweld, martelingen, machtsmisbruik, ... zijn de kwesties waarin zijn aanklacht op de wereld beweegt. De productie die in Madrid arriveert is "Orestes in Mosul", een project geboren uit zijn manifest - waarin hij zichzelf dwingt om te repeteren of op te treden in een oorlogsgebied."