Neue Presse (DUI): "Hell und Dunkel *****" (over Mitleid/Compassie van Milo Rau)

Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer | 5 November 2019