NRC (NL): "Integere vrijplaats voor onderdrukte gevoelens en taboes ****"

Rijgen | 12 November 2019
"Doordat alles ter plekke lijkt te ontstaan, voelt het als fantasieën die op het moment zelf uit hun hoofden zijn ontsproten. De acteurs spelen bovendien vooral frontaal via het publiek, zodat je je als toeschouwer medeplichtig gaat voelen aan deze bijzondere vrijplaats van verlangens, waarin taboes vrij spel krijgen en onze stoutste dromen worden bewaarheid. Uiteindelijk sussen de spelers elkaar in een zoete, voldane slaap – opladend voor weer een onontkoombare realiteit aan onderdrukte gevoelens en geheimen."