Politiken (DEN) - Is het theater een museum van gisteren geworden? - (over het boek 'Why Theatre?')

| 18 March 2021
"Maar de waarde van het boek ligt in elke persoonlijke stem, niet in het minst wanneer die afdwaalt naar het oosten en het westen. Want theater is toch een levensbehoefte op gelijke voet met "brood" en "water"? Of ligt integendeel de grote kans van het theater misschien in het feit dat het niet nodig is? "Een luxe"?"