Trouw (NL): 'Nee, wij romantiseren zelfdoding niet'… | NTGent

Trouw (NL): 'Nee, wij romantiseren zelfdoding niet' (interview met Milo Rau n.a.v. "Familie")

Familie | 21 January 2020
"Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp) reageerde snoeihard op de première van 'Familie' door NTGent, waarin een gezin zelfmoord pleegt en zichzelf op het podium ophangt: 'een voorbeeld van hoe het absoluut niet moet'. Het centrum noemt het laten zien van de methode van zelfdoding een 'onverantwoorde zet' en 'extreem risicovol'. "Dat moeten zij juridisch gezien wel zeggen, voor het geval dat er iets zou gebeuren", reageert regisseur Milo Rau. "Er is altijd een risico, als je spreekt over suïcide.""
With closed eyes, you can see whomever you’d like Until it holds from the inside There's all that future, still Only humans can fantasise Beyond madness, tenderness awaits