Img 7232 Druk C Michiel Devijver

DISSIDENT - Lara Staal / NTGent

✔ Dutch spoken  ✔ Surtitles in English ✔ Performance time 1h40

✔ Nederlands gesproken  ✔ Engels boventiteld  ✔ Duur 1u40

  • Five young people with a reputation at school for being ‘troublemakers’ educate the audience.
  • Vijf jongeren die op school bekendstaan als ‘probleemgeval’ onderwijzen het publiek.

The young actors have become - often unconsciously - experts in provoking the ruling authority. But this time the roles are reversed and the young people take over the stage.

De jongeren op scène zijn - vaak onbewust - experten geworden in het provoceren van de heersende autoriteit. Maar dit keer zijn de rollen omgedraaid en nemen zij het woord.


PRESS

The production on our site