Img 6501 Druk C Michiel Devijver

GRIEF & BEAUTY - Milo Rau / NTGent

✔ Dutch & English spoken  ✔ Surtitles in Dutch & English

✔ Nederlands & Engels gesproken  ✔ Nederlands & Engels boventiteld 

  • "A universal tale of life and death, and how the one springs naturally from the other.”, De Volkskrant (NL) *****
  • “Een universele vertelling over leven en dood, en hoe het een als vanzelfsprekend uit het ander voortkomt”, De Volkskrant (NL) *****

How do we face death in life and at its end? How can we grief and farewell? Can death be represented on stage? With ‘Grief & Beauty’ Milo Rau presents the second part of his new Trilogy of Private Life.

Hoe gaan we om met de dood, in en aan het einde van het leven? Hoe staan we bij, hoe rouwen we en nemen we afscheid? Kan de dood op scène worden verbeeld? Met ‘Grief & Beauty’ presenteert Milo Rau het tweede deel van zijn Trilogie van het Private Leven.

DOWNLOAD

PHOTOSPRESS

The production on our site