Het programma van NTGent omvat theaterprojecten, politieke discussies, lezingen en activisme. We denken na over de toestand waarin de wereld verkeert en roepen op tot actie, bijvoorbeeld met deze projecten: The Art of Organizing Hope door Dominique Willaert en Victoria Deluxe, De staat van de waarheid, de schoonheid en het geloof door Lara Staal en ten slotte General Assembly door Milo Rau en het IIPM – International Institute of Political Murder, waarin een wereldwijde democratie wordt voorbereid en mogelijke aspecten van een toekomstig wereldparlement vorm krijgen.