Dis Siham 1 Min

foto: Isaac Van Weyenberg 

Siham Lamrini is in het seizoen 2021-2022 te zien in 'Dissident', de nieuwe productie van Lara Staal waarin jongeren die op school bekend staan als probleemgeval, het podium innemen en het publiek onderrichten. 

Siham is 20 jaar. Voor zover ze zich kan herinneren, is Siham nooit graag naar school gegaan. Wat het net is dat maakt dat ze niet graag naar school gaat, kan ze moeilijk uitleggen. Toch zijn er verschillende dingen aan het huidige schoolsysteem waar ze het lastig mee heeft: een overwegend wit lerarenkorps, gedemotiveerde leerkrachten, een gebrek aan ondersteuning,…

Doorheen haar schoolcarrière, ging Siham verschillende keren in discussie met haar leerkrachten en raakte ze geregeld verwikkeld in ruzies met medeleerlingen. Het gevoel van zichtbaarheid en erkenning dat deze incidenten met zich meebrengen, maakt dat ze er niet voor terugdeinst haar stem te verheffen.

Graag zou ze in de toekomst maatschappelijke werkster worden om mensen te helpen die last hebben van agressie-problemen of moeilijkheden ervaren om zich uit te drukken in onze samenleving.

Siham Lamrini