Short of Lying

In de vorm van een TED Talk vestigt de Braziliaanse schrijfster en performer Luanda Casella de aandacht op de verschillende mechanieken van misleiding.

3 topics

Short of lying

Luanda Casella / NTGent 12.01.23 12.01.23