General Assembly - Milo Rau/ IIPM

Van 2 tot 5 november 2017 komen in Berlijn op initiatief van Milo Rau en zijn International Institute of Political Murder (IIPM) 60 vertegenwoordigers uit de hele wereld samen voor een Algemene Vergadering: General Assembly. Zij willen het nieuwgekozen Duitse parlement uitdagen, als vertegenwoordigers van al wie de consequenties ervaart van het Duitse beleid maar er geen politieke zeg over heeft. 
Naar het voorbeeld van de Assemblée nationale constituante uit de Franse Revolutie krijgt de ‘wereldwijde derde stand’ de gelegenheid zijn stem te laten horen. Dit eerste wereldparlement in de geschiedenis van de mensheid wordt gemonitord door een groep internationale politieke observatoren. Afsluiter is de goedkeuring van het ‘Charter voor de 21ste eeuw’.

Hoewel de economische en politieke impact ervan wereldwijd is, bestaan er geen effectieve rechtsinstituten of democratische structuren die op globaal niveau de wereldmarkt reguleren, die het schenden van internationale wetgeving vervolgen, die mensenrechten afdwingen of die ecologische ontwikkelingen in de juiste richting sturen. 'General Assembly' of 'de Algemene Vergadering' wil dat gat dichten door voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een wereldparlement te organiseren. 

General Assembly geeft een stem aan wie niet vertegenwoordigd wordt in het parlement: arbeidsmigranten, kinderen en toekomstige generaties, oorlogsslachtoffers, textielarbeiders, mijnwerkers, boeren, economische en klimaatvluchtelingen, slachtoffers van de aankomende ecocide, de oceanen, de atmosfeer, dieren en planten.
Tijdens vijf plenaire zittingen zullen de vertegenwoordigers van de General Assembly debatteren over waar we staan als wereldgemeenschap en over wat dringend moet gebeuren: op sociaal, ecologisch, technologisch en politiek vlak.   

Wat betekent politieke soevereiniteit in een geglobaliseerde wereld? Hoe verhouden de belangen van de wereldbevolking zich tot de democratische principes van naties? Wie kan het recht op onafhankelijkheid, waardigheid en geluk eisen in naam van de hele mensheid? Het lokale parlement wordt vervangen door een wereldparlement, dat de nieuwgekozen Duitse parlementsleden met aandrang zal vragen hen te vervoegen.

NTGent zal de hele vergadering op deze website live streamen: van vr 3 tot zo 5 november 2017. Tune in voor de sessie die je interesseert!

Programma:

Woensdag 1 november 2017
20.00 Schaubühne am Lehniner Platz, Berlijn

Wat zijn de plichten en waar liggen de grenzen van een wereldparlement in het tijdperk van geglobaliseerd kapitalisme, klimaatverandering en massamigratie? Regisseur Milo Rau en Socioloog Harald Weizer discussiëren over sociale en politieke rechtvaardigheid in de 21e eeuw. Moderator: Doris Akrap

vr, 3 november 2017
19.00 tot 21.00 Schaubühne am Lehniner Platz, Berlijn

Ceremoniële opening: statements en speeches over het historisch perspectief en de politieke noodzaak van een wereldparlement.
Verkiezing van de chair: de president en twee vice-presidents.

za, 4 november 2017
10.00 tot 13.00: Eerste plenaire zitting: diplomatieke betrekkingen, sancties en oorlogen

Al sinds het oprichten van de Verenigde Naties en de ratificatie van het verdrag voor het behoud van wereldvrede is het voer voor debat: of en wanneer militaire interventies of economische sancties noodzakelijk zijn, of diplomatieke betrekkingen moeten worden onderhouden met autoritaire of  terroristische regimes, of het geoorloofd is wapens te leveren aan conflictgebieden en wanneer veroordeelden moeten worden overgeleverd aan andere landen. 
Oorlogsslachtoffers, de mensen die omstreden regimes steunen en hun tegenstanders, slachtoffers en daders van misdaden tegen de mensheid gaan hierover in debat.

13.30 tot 16.39: Tweede plenaire zitting: De regulering van wereldeconomie
50 jaar neoliberale hegemonie resulteert in het wereldwijde verkeer van goederen, diensten en mensen in  een dicht netwerk van efficiënt georganiseerde maar onvoldoende gereguleerde wederzijdse afhankelijkheid. Die spreidt zich uit over de landsgrenzen heen en stelt een groot aantal uitdagingen: het schenden van mensenrechten door grote multinationals wordt zelden vervolgd, goedkope consumptie wordt mogelijk gemaakt door het uitbuiten van mensen en door landonteigening en de pogingen om de wereldmarkt te reguleren gaan gepaard met protectionisme en corruptie. 
Nemen het woord in dit debat: onteigende boeren, lokale ondernemers en ambtenaren, uitgebuite textielarbeiders en de slachtoffers van foltering en geweld.

17.00 tot 20.15: Derde plenaire zitting: Migratie en grenscontrole
Hoewel voor Europese ondernemingen de grenzen steeds meer worden opengesteld, nemen de barrières voor internationale handel in goederen en overheidsschulden af. Het vrij verkeer van mensen is bedoeld om het verplaatsen van werkkracht mogelijk te maken, maar tegelijk zorgt de bezorgdheid om veiligheid voor het ontstaan van nieuwe grenzen. Maar welke instituten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van mobiele personen wanneer de bescherming door de natie niet meer wordt verzekerd? 
Arbeidsmigranten en zogenaamde economische vluchtelingen, de mensen zonder papieren en grensbewakers bediscussiëren de materie.

Zondag 5 november 2017
10.00 tot 13.15: Vierde plenaire zitting: Cultureel gemeengoed 

De technologische revolutie van de voorbije twintig jaar heeft voor mensen over de hele wereld de toegang tot informatie en culturele eenvoudiger gemaakt, waar die vroeger vaak exclusief of regionaal was. Deze ontwikkelingen wakkeren een aantal transnationale culturele conflicten aan, die draaien rond  tegenstrijdigheden: de vraag naar een universeel cultureel erfgoed en waarden en  het behoud van regionale of nationale traditie en praktijk. De voorstanders van universele waarden worden vaak beschuldigd van het ondersteunen van de heersende cultuur, de voorstanders van lokale tradities worden dan weer verdacht van extremisme. 
Onderwerpen als culturele principes, vrijheden en de politiek van het culturele geheugen worden besproken door zowel de vernielers als de zorgdragers van culturele bezittingen, kunstenaars en omstreden religieuze vertegenwoordigers, de  afstammelingen van kolonialen en hun archieven evenals van de vergeten doden.

13.30 tot 16.45: Vijfde plenaire zitting: Natuurlijk gemeengoed
Decennialang al zijn experten het erover eens dat demografische ontwikkelingen en massaconsumptie zorgen voor een oncontroleerbare ecologische dynamiek met vernietigende impact voor talloze mensen en andere levende wezens.  De noodzakelijke maatregelen staan in sterk contrast tot de economische belangen van industrielanden en opkomende industrielanden, en tot de legitieme vraag naar economische ontwikkeling in de derde wereld. 
Deze wereldwijde conflicten omtrent natuurlijke bronnen en het recht op leven en fysieke integriteit worden bediscussieerd door vertegenwoordigers van de mensen, dieren en planten van wie huidige en toekomstige levensomstandigheden worden bedreigd.

17.00 tot 19.00: Slotsessie
Tijdens de slotsessie zullen de politieke observatoren de belangrijkste politieke eisen samenvatten en een Charter voor de 21e eeuw opstellen.

Dinsdag 7 november 2017: Bestorming van de Reichstag
Precies honderd jaar na de legendarische bestorming van het Winterpaleis, wordt het nieuwgekozen Duitse parlement symbolisch geconfronteerd met de eisen van de wereldwijde derde stand. Wie ontbreekt er in de Reichstag, waar sinds 1999 internationale politieke beslissingen worden genomen? Een politieke mars, die eindigt met een reenactment van de historische bestorming.

General Assembly wordt live gestreamd vanuit Berlijn naar Gent, Parijs, Brussel, Hamburg en München.

Lees hier: Milo Rau richt democratischere versie van VN op - De Standaard

Datum:
10 oktober 2017
Auteur:
Nele