Open brief na politie-inval Globe Aroma

Naar aanleiding van de politie-inval bij de Brusselse culturele vzw Globe Aroma, reageerden kunstenaars in een open brief. Vele actoren in de Gentse culturele sector ondertekenen deze.


 
Ter verdediging van de disproportionaliteit van de inval van de federale arbeidsinspectie, de inspectie van financiën en de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst van het Brussels Gewest bij de Brusselse culturele organisatie Globe Aroma, grijpt grondwetspecialist Koen Lemmens (KU Leuven) naar juridische argumenten.

Ook op sociale media wordt hier en daar opgeworpen dat de culture sector niet boven de wet staat. Van dit laatste moeten wij geenszins overtuigd worden. De culturele sector is in Vlaanderen de laatste vijfentwintig jaar een goed gereguleerde sector die dagelijks op een professionele manier omgaat met inspecties en controles, van Sabaminspecteur, over BTW-controleurs tot sociale inspecteurs.

Uiteraard heeft handhaving ook zijn rechten. Punt is dat culturele projecten zich hiervoor niet willen laten gebruiken. Cultuur- en kunstenorganisaties worden niet alleen in Brussel en Vlaanderen, maar overal in Europa steeds vaker ontmoetingsplekken waar Europese burgers en kunstenaars mensen die op de vlucht zijn gastvrij en zorgzaam onthalen. Nooit met de bedoeling om om het Federale en Europese migratiebeleid met de voeten te treden, wel om geïnspireerd door de Europese Verlichtingstraditie humane waarden en universele rechten te realiseren.
 
Kunst- en cultuurorganisaties kunnen in die zin als een soort vrijhavens worden beschouwd waarin niet zelden pionierswerk wordt verricht in het ontwikkelen van nieuwe vormen van burgerschap en inclusie. Globe Aroma en heel wat andere kunstenorganisaties staan hiervoor symbool.
 
De politie-inval bij Globe Aroma wordt door ons ervaren als het flagrant overschrijden van een morele grens. Kunstenaars op de vlucht mogen in bepaalde gevallen misschien niet over de nodige verblijfsdocumenten beschikken, we blijven ervan overtuigd dat een creatieve en artistieke werkplek niet de plaats is waar een stringent migratiebeleid moet worden toegepast.  Deze culturele plekken zijn meestal een soort ‘thuis’. Een plaats waar mensen zich thuis voelen mag niet de plaats zijn waar mensen lichtvoetig worden geboeid, gekneveld en of worden aangehouden.
 
De inval van afgelopen vrijdag surft verder op het regeringsvoorstel om het mogelijk te maken dat de politie kan invallen op plaatsen waar mensen zonder papieren verblijven. Als die plaatsen ook culturele organisaties worden, die net de opdracht hebben en gefinancierd worden om projecten op te zetten met mensen op de vlucht, wordt een angstwekkende rode lijn overschreden.

Wanneer dit de regel wordt, dan is de culturele sector vragende partij dat de overheid de moed en de bestuurlijke transparantie heeft om ons mee te delen dat dit voortaan kan gebeuren. Dit wordt dan best eerst in het parlement besproken, een democratie waardig.
In deze willen wij ons geenszins buiten de wet stellen. In tegendeel zelfs.

Dominique Willaert (Victoria Deluxe vzw), Alain Platel (Les Ballets C de la B), Simon Allemeersch (theatermaker), Robrecht Vanderbeeken (ACOD Cultuur), Marijke Pinoy (actrice en theatermaker), An De Bisschop (Docent School of Arts - Koninklijk Conservatorium Gent), Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain), Hans Bruneel (LOD), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Carly Gydé (CAMPO), Haider El Timimi (Kloppend Hert), Nele Roels (Kopergieterij), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Luc Baeckeland (De Centrale), Mark Jeanty (Bij De Vieze Gasten), Franky Devos (Vooruit), Steven Heene (NTGent).

Datum:
14 februari 2018
Auteur:
Gentse culturele sector