Gevel Groen

Geef cultuur groen licht!

| 23 February 2021
Op donderdag 25 februari kleurt NTGent groen! Samen met alle Belgische cultuurhuizen roept NTGent de politici van ons land op tot heropening van de culturele sector. Geef cultuur groen licht!

Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het zo belangrijke gevoel van samenzijn. De culturele sector heeft bewezen veilig te kunnen werken: alle schakels in deze rijke en gevarieerde sector - van acteur, muzikant, educatief medewerker, organisator, tot technicus, ontwerper… - staan klaar om een veilige context te creëren waarin het publiek kan genieten van hun artistieke creaties.

Een oproep dus aan alle politici van dit land: maak deze veilige en gecontroleerde vorm van vrijheid en genieten weer mogelijk. Geef cultuur groen licht!