Unnamed 1

Kom veilig naar theater

| 28 June 2021
NTGent volgt met zijn werking steeds de laatste veiligheidsmaatregelen. Lees hieronder hoe we ervoor zorgen dat een bezoek aan een van onze theaters in alle veiligheid verloopt.

ALLE MAATREGELEN SAMENGEVAT:

* We vragen je om 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Het onthaalpersoneel begeleidt je onmiddellijk naar je plaats. Laatkomers worden niet meer toegelaten.

* Hou je ticket bij de hand, op papier of op je smartphone. Zo verloopt het onthaal contactloos. Ontving je geen ticket, neem dan even op voorhand contact op met Tickets Gent (09/225 01 01).

* Omwille van corona verkopen we al onze tickets ongenummerd, alleen zo kunnen we de nodige afstand verzekeren tussen toeschouwers.

* Iedereen wordt geplaatst in bubbels van maximum drie personen, tussen elke bubbel wordt een stoel vrijgelaten.

* Eenmaal je hebt plaatsgenomen, vragen we om te blijven zitten. Bezoek dus op voorhand het toilet.

* Draag een mondmasker en ontsmet je handen bij het binnenkomen. Ook tijdens  de voorstelling blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

* Na de voorstelling word je door het onthaalpersoneel rij per rij terug naar buiten begeleid.

* Blijf thuis als je ziek bent of de afgelopen zeven dagen ziektesymptomen vertoonde.

* Door tickets te reserveren verklaar je je bereid om de coronamaatregelen te respecteren.

OVER DE VENTILATIE:

Ondanks het feit dat alle voorzorgsmaatregelen omtrent ventilatie in de zaal zijn genomen, wordt de luchtkwaliteit continu gecontroleerd. 

Door de overheid zijn twee drempelwaarden aangegeven, 900 en 1200 ppm CO2. Naar alle waarschijnlijkheid worden die waarden tijdens een voorstelling niet overschreden, toch zijn we daarop voorbereid.

* Mocht tijdens de voorstelling de drempelwaarde van 900 ppm toch worden bereikt, dan zullen de toegangsdeuren tot de zaal door onze medewerker worden opengezet. Er is dan niks aan de hand.  U hoeft dus niets te doen. We openen de deuren trouwens zo stil als mogelijk om u theateravond zo min mogelijk te verstoren.

* In het onwaarschijnlijke geval dat de drempelwaardewaarde van 1200 ppm bereikt wordt, zijn we genoodzaakt om de voorstelling stil te leggen, en wordt u gevraagd in alle rust de zaal te verlaten.

TOCH NOG VRAGEN?:

Heb je toch nog vragen? Bekijk onze uitgebreide FAQ-pagina rond corona, of contacteer Tickets Gent via tickets@ntgent.be of 09 225 01 01