Htf 19 Lcasella

Luanda Casella: Morning Manifesto

| 1 June 2020
'Stel alles in vraag!' Dat is dit seizoen ons motto. We zien kunst als een manier om zich te verzetten, om een echte utopie te creëren. We verzetten ons tegen de 'norm', want dat betekent deel uitmaken van een kapitalistisch en imperialistisch systeem. Daarom vroegen we Luanda Casella om een voorstelling te maken bij NTGent. Dit is haar manifest.

MORGENSTOND MANIFEST
Een ode aan de vrouwen van wie ik hou.

1. DE EERLIJKE 
Ken jezelf. Dat is een prioriteit. Mensen die zich niet bewust zijn van hun waarden en vooroordelen, kunnen ze niet in vraag stellen.


2. DE GRETIGE LEZER
Lezen is een daad van verzet. Lees. Het ene boek na het andere. Zorg dat je altijd aan het lezen bent. Betekenissen verschijnen mettertijd, in golven. Wees nieuwsgierig.


3. DE ATTENTE GESPREKSPARTNER
Doe niet aan smalltalk. Of zorg ervoor dat het niet te lang duurt. Investeer in de conversatie. Test je emotionele kennis. Test je politieke opinie. Wees ironisch zodra het kan. Gedraag je. Wees goed gezelschap.


4. DE AANWEZIGE 
Doe niet flauw over de kansen die je krijgt om je te laten horen. Als je de aandacht krijgt, wees dan aanwezig. Blijf in je personage.


5. DE DIPLOMAAT
Breng verandering in de instituten waar je deel van uitmaakt. Handel strategisch. Ga in dialoog met al wie je ethische waarden niet deelt. Vraag jezelf af hoe mensen een samenwerking met jou beginnen en afronden.

 
6. DE BESCHEIDENE
Je privileges heb je niet zelf verworven. Wees bescheiden over je positie in de wereld. Wijs anderen op hun privileges. Maak anderen nederig. Help de kernwaarden van rechtvaardigheid te versterken.

We Eisen We Dwingen Af

7. DE SPELBREKER EN DE FEMINIST 
Wees een pretbedervende feminist. Let op met eufemismen. Sta klaar om het plezier van anderen te bederven zodra je agressie opmerkt, in de vorm van racistische moppen, mysogeen of homofoob gedrag of in welke vorm van onrechtvaardigheid dan ook. Doe dat in alle omstandigheden. Wees daadkrachtig.

8. HET MEDIUM 
Ik eis. Ik dwing af. Ik bepleit. Ik daag uit. Ik provoceer. Ik durf. Ik claim. Ik benoem. Ik veroordeel. Ik ontwricht. Ik roep op. Ik initieer. Ik verzet me… Actieve werkwoorden zetten iets in beweging. Leer hoe ze te gebruiken. Gebruik ze.

9. DE ONGEHOORZAME UITVINDER
Stel onze standaard voor normaliteit in vraag. Let op met trends. Creëer hybride vormen nieuwe wegen te openen naar het denkbeeldige. Leer ongehoorzaam te zijn. Het is alleen door risico’s te nemen dat je ruimte creëert voor het onverwachte.

10. DE PEDAGOOG 
Scherm je werk niet af voor kritiek. Wees niet narcistisch. Produceer kennis. Deel je kennis. Geloof in de ontwikkeling van ons gezamenlijk potentieel als een collectief.

11. DE PARATE 
Wees je bewust van je ambacht. Wees gefocust. Sta altijd klaar om op te treden.

12. DE SCHRIJVER 
Creëer een poëtische vertrouwensband met je lezer. Probeer de taal van kunst voortdurend verder te ontwikkelen. Het is via kunst dat we het draaiboek voor wat geldt als 'het goede leven', kunnen uitbreiden.Dit manifest maakt deel uit van The State of the Youth, een langere toespraak die Luanda Casella schreef op uitnodiging van Het TheaterFestival 2019 en uitsprak bij de opening van het festival in Gent.

Luanda Casella maakt volgend seizoen (20-21) bij NTGent de voorstelling Killjoy Quiz.

Gerelateerde voorstellingen