​NTGent zoekt freelance vertalers/correctoren, doeltalen Engels en Frans

| 7 June 2018
NTGent is het stadstheater van Gent en (hyper)actief binnen en buiten ons taalgebied. Daarom zoeken we freelance meertalige versterking!

Alle externe communicatie van NTGent, zowel online als offline, verloopt tweetalig in het Nederlands en het Engels. Los daarvan worden jaarlijks een aantal pockets uitgebracht in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarom zijn we op zoek naar versterking van onze poule freelance vertalers en/of correctoren, vlotte pennen en wakkere geesten met een stevige rugzak algemene culturele bagage, bij voorkeur native speakers in de doeltaal. De meeste vertalingen/te corrigeren teksten zijn NL > ENG en DU > NL/FR/ENG, maar ook de andere combinaties komen sporadisch voor.

Interesse? Mail naar koen.van.caekenberghe@ntgent.be en voeg er als staaltje van uw kunnen een recente vertaling bij van een tekst over toneel, muziek, dans, filosofie, politiek,…