Foyer Geknipt2

NTGent zoekt uitbater voor pop-up horecazaak DE FOYER

| 13 January 2022
Stadstheater NTGent is op zoek naar een uitbater die vanaf maart een pop-up wil starten in De Foyer, de horecazaak op de eerste verdieping van de Schouwburg op het Sint-Baafsplein.

De Schouwburg van NTGent ligt in het historisch centrum van de stad en heeft een theaterzaal voor 500 personen. Een unieke locatie dus met bakken potentieel.

Voor De Foyer, de horecazaak op de eerste verdieping van de schouwburg, zoekt NTGent een concessiehouder die er van 01/03/2022 tot en met 31/12/2022 een pop-up wil uitbaten.

NTGent zoekt uitdrukkelijk een uitbater met een voorstel dat rekening houdt met zijn missie en met vijf kernwaarden. NTGent wil als stadtheater een divers publiek bevragen, motiveren en in beweging brengen, en wil daarbij duurzaam, grensverleggend, transparant, kwetsbaar en samenwerkend zijn.

De concessie zal, na een vergelijkende studie en eventueel na onderhandelingen, gegund worden aan de inschrijver met het beste voorstel. De jury houdt voor 50% van de beoordelingspunten rekening met het ingediende financieel plan, voor 10% met relevante ervaring/expertise, en voor 40% met de mate waarop het inhoudelijke voorstel inspeelt op de missie en waarden van NTGent.

Kandidaten voor de concessie ‘uitbating De Foyer’ kunnen zich voor 10/02/2022 melden bij NTGent, hetzij via aangetekende zending, hetzij via afgifte tegen ontvangstbewijs.

Interesse? Check zeker de concessievoorwaarden. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden via anja.van.thuyne@ntgent.be