Img 7611 Druk C Michiel Devijver

'Onaangepaste voorstelling Lam Gods'. Ons antwoord.

| 8 October 2018
​Woensdag 26 september. Nog voor de première van Lam Gods en dus in tempore non suspecto kon men van twee van de meisjes die net hadden gerepeteerd de volgende reactie horen: “Zeg, papa, ik vond het toch een beetje saai”.

In tegenstelling tot de indruk van dat meisje kan men niet zeggen dat op dit moment werken bij NTGent saai is. Wel integendeel. Van zodra het ene door VTM en Het Laatste Nieuws opgepookte schandaal voorbij lijkt, is daar dan weer een petitie van Citizen Go, dat zichzelf omschrijft als een Comité van bezorgde ouders en grootouders. Wat ze er niet meteen bij vertellen kan men lezen op hun website. Citizen Go is een in Spanje opgericht netwerk dat overal in Europa de Christelijke waarden propageert (of wat zij als zodanig zien), het recht op leven voorop stelt (of met andere woorden tegen alle vormen van abortus of euthanasie is), het huwelijk exclusief als het verbond van één man met één vrouw ziet etc …


In de door Citizen Go verspreide tekst, getekend door meer dan 2800 mensen uit heel Europa, wordt gesteld dat “kinderen op jonge leeftijd worden gedwongen een erotische scène te bekijken”.  Maar, volgens de opstellers van de tekst kan dat niet. Want: liefde = intiem = spiritualiteit = niet publiek. Wat NTGent doet is, volgens hen, pure porno. Conclusie: onze subsidies moeten worden afgepakt anders staan de gemeenschap een vloedgolf aan nieuwe Dutroux te wachten en zo goed als zeker zal het meisje waarvan in aanvang sprake, en haar medekoristen, nu of in de toekomst zware psychologische problemen ondervinden.Dit alles wordt dan verder gekaderd in de #Metoo-problematiek.

Op welke manier reageren tegen een kritiek die zo duidelijk ideologisch is gekleurd en geen moeite doet om de echte bedoelingen van regisseur, acteurs en gezelschap te kennen? 
Lastig, omdat ze enerzijds kadert in een verrechtsing en verpreutsing van de samenleving en anderzijds ernstige problematieken (overschrijdend gedrag) poogt te kapen.

Waarop moeten wij reageren ? Op een framing die absoluut van een gesuggereerde, bijna gesublimeerde en met de grootste tederheid gestalte gegeven liefdesscène een gore live pornoshow wil maken?

Uiteraard heeft  de nationale en internationale pers met argusogen de hele discussie gevolgd. Op eenvoudig verzoek kan men bij NTGent een volledig overzicht krijgen, maar dit zijn alvast enkele stemmen. De Tijd beschrijft de scène als volgt: ““En kunnen jullie dan nu de liefde bedrijven?’ Een naakte Adam en Eva, gespeeld door twee gewone Gentenaren, staan uit hun stoel op en gaan in kleermakershouding op het voorpodium zitten. Een groepje kinderen schuift dichterbij op commando van acteur Frank Focketeyn. Adam en Eva glijden op hun beurt naar elkaar toe en beginnen te vrijen. Kinderen naar een minnekozend koppel laten kijken, lijkt provocatief en pornografisch. Maar hier is het dat niet. Het is een mooi, teder beeld. Vooraf was veel te doen over de vrijscène. Onterecht, dus.”
De Britse Guardian prijst net Gent omdat dit soort scènes bij ons wel mogelijk zijn en niet ten prooi vallen van moraalridders: “Regardless, Rau praises Belgium’s open-mindedness, and says one controversial scene in Lam Gods – in which one of two couples appearing as Adam and Eve simulate sex in front of a semi-circle of choir children, who double as the Altarpiece’s angels – wouldn’t have been possible in many countries. (In truth, the youngsters mostly looked bored.)”

Dus: NTGent wil inderdaad de voorstelling niet aanpassen en vindt het vreemd dat het zich moet verantwoorden om een non issue, een onbestaand probleem. Fake news in de meest “pure” zin van de term.
Dialoog en discussie staat bij ons centraal. En discussies en dialoog zijn er met alle betrokkenen (dus ook de ouders van de kinderen) gevoerd. Soms is dat niet gemakkelijk, maar altijd leidde het tot consensus. Niemand werd ooit verplicht om iets te doen op de scène waar men zich – om God weet welke reden (pun intended) – ongemakkelijk bij voelt.

De #Metoo-problematiek, die inderdaad binnen de sector zeer ernstig moeten worden genomen, ernstiger dan ze dat in het verleden werd, heeft met deze scène geen uitstaans en verdient beter dan de zelfverklaarde bewakers van fatsoen.

Lam Gods speelt voor uitverkochte zalen. Twee extra voorstellingen waren in een mum van tijd uitverkocht. NTGent stelt daarom vier extra voorstellingen open voor verkoop: 19, 20, 21 en 22 december 2018. Er volgt ook een herneming tijdens het Van Eyck-jaar 2020.

Evenveel gelegenheden voor alle mensen die met vragen blijven zitten om te komen kijken en zich op basis daarvan een mening te vormen?  Ook de schrijvers en ondertekenaars van de petitie ? Zij worden hiervoor in elk geval uitgenodigd.

Milo Rau: “I wanted to have a song for the common man, so everybody understands: this is my theatre, my city,” 

- Pablo Fernandez Alonso, hoofd externe relaties NTGent, 8-10-2018