Khadija El Kharraz Alami C Benny Stroet

Re-claiming Space - Khadija El Kharraz Alami

| 19 March 2021
Op dit moment in residentie in NTGent: Khadija El Kharraz Alami, in aanloop naar haar creatie in 2022: een adaptatie van The Waves van Virginia Woolf.

Tijdens haar residentie nodigt ze verschillende kunstenaars uit die ze voor het eerst ontmoet om samen verhalen, perspectieven, gevoelens en verlangens te delen. De kunstenaars die ze ontmoet zijn Aminata Demba, Dounia Muhammad, Kopano Maroga, Lois Brochez, Musia Mwankumi en Nyira Hens. Deze vorm van research, met als titel Re-Claiming Space, zullen we dit najaar ook met ons publiek in Gent delen. Dan presenteren we een avond in de schouwburg. De precieze datum volgt.

Het is tijd om de artistieke ruimte te re-claimen en opnieuw te delen.
​Khadija El Kharraz Alami - actrice, theatermaker

Over haar onderzoek zegt ze: “Het is tijd om de artistieke ruimte te re-claimen en opnieuw te delen. Er is nood aan meerstemmigheid die de maatschappelijke realiteit weerspiegelt, in alle openheid en met plaats voor kwetsbaarheid – dus niet vanuit een dominant, dwingend discours. Daarom organiseer ik deze reeks ontmoetingen: als een oefening in het herverdelen van onze aandacht, onze ruimte, onze tijd.”