School Of Resistance  Promobeeld

School of Resistance (5 maart): dit zijn de workshops

| 23 February 2022

WORKSHOP 1: Helpende handen voor mensen zonder wettig verblijf in Gent. Wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen we elkaar versterken? - VOLZET

Deze workshop richt zich op Gentenaars zonder papieren en hun lokale bondgenoten. Gent kent een geëngageerd lokaal middenveld, met mensen die zich al jaren inzetten voor de rechten van mensen op de vlucht, inclusief mensen zonder papieren. We trekken tijd uit om ervaringen en inzichten te delen over de noden, de inzet voor en de samenwerking met mensen zonder wettig verblijf, om zo tot enkele concrete gezamenlijke actiepunten te komen. 

Facilitatie: Leyla Kurhan en Frederik Van Driessche (#GentZonderGrenzen)   

WORKSHOP 2: Voorbij de polarisatie: Hoe geven we vorm aan een alternatief en verbindend discours over mensen zonder papieren? 
Voor de één zijn het indringers, voor de ander hulpeloze slachtoffers. De bestaande framing van migratie maakt mensen algauw tot criminelen of schept het beeld van een groep die bovenal afhankelijk en behoeftig is. Die beeldvorming is onjuist maar bijzonder hardnekkig.  
Hoe zetten we sterke en menselijke verhalen neer die deze ongenuanceerde beeldvorming tegen gaan? Hoe vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor migratie in onze stad? En hoe breken we daarbij als geëngageerde burgers uit onze eigen bubbels? Hoe gaan we met andersdenkenden in dialoog?  
Tijdens deze workshop focussen we op de kracht van beeldvorming, counterframing en waardegericht communiceren. We bediscussiëren verbindende alternatieve discours en kijken hoe die concreet in de praktijk gebracht kunnen worden.  

Facilitatie: Matthias Mertens (Projectmedewerker Migratie en Beeldvorming bij 11.11.11.) en Lente Van Hee (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) 

WORKSHOP 3: Een miljard klimaatvluchtelingen in 2050: Hoe bereiden we ons voor op deze nieuwe realiteit?

Volgens de Wereldbank, zal er in 2050 sprake zijn van 1 miljard klimaatvluchtelingen. Het lijdt geen twijfel dat dit één van de grootste uitdagingen zal zijn waarmee de wereld in de komende decennia geconfronteerd zal worden.

Hoe passen we ons aan deze nieuwe realiteit aan? Hoe kan verbinding met Gaia ons dichter brengen bij diegenen die het meest getroffen zijn door de klimaat- en ecologische crisis? Hoe kunnen we gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop omzetten in collectieve actie en genezing? En waarom is het zo belangrijk om sociale rechtvaardigheid en dekoloniseringswerk in het hart van het klimaatdebat te plaatsen? Deze workshop zal zich toespitsen op de verbanden tussen de klimaat- en ecologische crisis en migratie en zal in het Engels/Nederlands gegeven worden.

Facilitatie: Shanthuru Premkumar (Greenpeace, XR Belgium en In My Name) en Marios Bellas (In My Name, Declonise XR Belgium)