Weareculture

STATE OF THE ARTS, fictie of non-fictie?

| 26 November 2019
Het zal u de voorbije weken niet ontgaan zijn: de cultuursector in Vlaanderen, waar de kunstensector deel van uitmaakt, staat voor een loodzware besparing. Alweer.

Het is de zoveelste besparing sinds 2009 en ze maakt deel uit van een snoeioperatie die ook andere groepen treft: gezinnen, sociaal-culturele organisaties, media, het middenveld…

Als kunstensector zijn we solidair met de kwetsbaren in onze samenleving en principieel bereid om een bijdrage te leveren. Maar er zijn grenzen aan onze veerkracht. Deze nieuwe besparingsronde is disproportioneel, niet oordeelkundig onderbouwd en nefast.

De Vlaamse regering neemt zich immers voor om 60% in de projectsubsidies te besparen, en 6% in het gros van de sector. Het effect daarvan zou rampzalig zijn om meerdere redenen.

De creatieve sector geeft werk aan 171.265 mensen en creëert een toegevoegde waarde van 12,5 miljard. Daarmee doen we het op economisch vlak beter dan de chemie- of de autoindustrie. Bovendien maakt cultuur maar een zeer klein deel uit van de Vlaamse begroting: minder dan anderhalve procent. De kunstensector krijgt nog eens een fractie daarvan.

En dat in een regio die graag uitpakt met de baseline: Flanders, State of the Art. 

De creatieve sector geeft werk aan 171.265 mensen en creëert een toegevoegde waarde van 12,5 miljard.

Ondanks die relatief kleine investering hebben onze kunsten en kunstenaars de voorbije decennia een internationale reputatie opgebouwd waar veel landen ons om benijden. Onze kunsten zijn ook diep verweven met onze cultuur, op allerlei domeinen: op de podia, in de bioscopen, op televisie, in de musea, in de literatuur, in de amateurkunsten, enzovoort.

Een snoeioperatie van respectievelijk 60% en 6% vinden wij daarom onaanvaardbaar.

De waarheid is dat investeringen in kunst en cultuur ook opleveren, direct en indirect.

Voldoende projectsubsidies zijn onontbeerlijk: voor de jongere generaties en de gevestigde waarden van morgen. Maar ook als investering in artistiek onderzoek – een functie die al jaren garandeert dat de kunsten in Vlaanderen vernieuwend en maatschappelijk relevant blijven. Er is immers nood aan diversiteit in alle betekenissen van dat woord, binnen een wereld die nog steeds globaliseert – een effect dat we ook in Vlaanderen dagelijks voelen.

De Vlaamse kunstensector staat of valt bij een gezonde wisselwerking tussen klein en groot, tussen experimenteel en klassiek, tussen jong en oud, tussen lokaal en internationaal.

We hopen dat u als ons publiek onze verontwaardiging deelt en dat u mee wilt ijveren voor een correctie op de aangekondigde besparingsronde. Onze cultuur is wat we delen en onze kunsten moeten daarbinnen hun unieke rol kunnen blijven spelen. Als uitnodiging om te reflecteren, om empathisch te zijn, om kritisch te zijn, om blij te zijn, om samen te zijn.

We hopen dat u als ons publiek onze verontwaardiging deelt en dat u mee wilt ijveren voor een correctie op de aangekondigde besparingsronde.
DANK U.

Foto (c) Beursschouwburg, genomen tijdens de eerste actievergadering van State of the Arts in Beursschouwburg op 12 november 2019