Mosul Global Ensemble 2019 03 28 21 38 52

Seizoen 2019-2020: The Family of Man

| 21 May 2019
Theater als een familie. Een utopische droom in onze racistische wereld, waarin de rijken hun landgoed met prikkeldraad beveiligen en de armen vechten om de kruimels. Waaraan hebben we meer behoefte dan aan een theater dat in plaats van wat ons scheidt, benadrukt wat ons bindt?

Of we dat nu leuk vinden of niet, de mensheid is een gemeenschap met een gedeelde lotsbestemming, aangezien uitdagingen als de klimaatverandering, migratie, onrechtvaardige verdeling van welvaart en datastromen niet stoppen bij de landsgrenzen of beperkt blijven binnen culturen. Of is ‘familie’ eerder een keurslijf waarin de rijken – zeg maar: wij, Europeanen – bepalen welke verhalen worden verteld en welke niet? Zo luidde de kritiek op een van de beroemdste tentoonstellingen van de 20ste eeuw: The Family of Man, waaraan we het motto van ons nieuwe theaterseizoen ontlenen. De expo opende in 1955 in New York en toonde foto’s van mensen van alle continenten, huidskleuren en culturen. Meer dan tien miljoen bezoekers bekeken de beelden van geboortes, arbeid en dood, genomen in zeventig verschillende landen. ‘Wie deze tentoonstelling ziet, zal de toekomst anders, krachtiger en diverser zien,’ schreef de Duitse filosoof Max Horkheimer. De Franse denker Roland Barthes bekritiseerde ‘de sentimentele mythe omtrent de gelijkheid van alle mensen’. Wie mensen beschouwt als een familie, onderschat de kracht van culturele verschillen. In feite miskennen ze de geschiedenis zelf en bijgevolg de vrijheid van het individu, aldus Barthes.

Hoe kan een theaterhuis alle stemmen evenwaardig laten klinken?
Lara Staal Img 0167 Druk C Michiel Devijver

Het nieuwe NTGent-seizoen draait om een gelijkaardige vraag: hoe kan een theaterhuis alle stemmen evenwaardig absorberen? Vorig seizoen openden we met Lam Gods, een voorstelling waarin kinderen optraden naast bekende acteurs en waarin mensen van Rwandese, Afghaanse, Vlaamse en Duitse origine de figuren vertolkten die de gebroeders van Eyck op hun vermaarde altaarstuk portretteerden. Het resultaat was een avond over luisterbereidheid en solidariteit, en voedde de discussie over ‘familie’: moeten we dat concept niet versterken, al was het maar op denkbeeldig niveau? Wat zou een nieuwe mythe van verwantschap en solidariteit kunnen zijn? Vooral in een tijdperk van media- en kapitalistische netwerken die enerzijds een sociale standaardisatie, en anderzijds het isolement en de eenzaamheid van zovele mensen uitlokken.

Wawina Lifeteke
Wat kan een nieuwe mythe van verwantschap en solidariteit zijn?

Het tweede seizoen, geïnspireerd door The Family of Man, belicht alle aspecten van deze probleemstelling.

Filip Peeters Img 0142 B Druk C Michiel Devijver
Wie is de stiefmoeder, wie is het geadopteerde kind?

De wereld komt naar Gent en Gent trekt de wijde wereld in. De foto's in onze seizoensbrochure, genomen door Michiel Devijver, tonen ons huis, ons ensemble, ons personeel, onze bezoekers ... Allemaal in de stijl van de fototentoonstelling The Family of Man die meer dan zestig jaar geleden, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, alle culturen, leeftijden en jobs als één ‘familie’ toonde: mensen overgeleverd aan dezelfde wetten van liefde, leven en werk, en toch ziet elk van hen er heel anders uit. Hoe zit het vandaag? Wie behoort in de 21e eeuw, in deze tijd van massale migratie en klimaatverandering, tot deze familie? En wie niet? Of, als iedereen erbij hoort: wie speelt welke rol? Wie is de stiefmoeder, wie is de verstotene, wie is het geadopteerde kind?

Je bent welkom om alle voorstellingen te komen bekijken, in het weekend maar ook op weekdagen. Om te komen eten in ons café, dat elke dag geopend is. Om ‘s ochtends yoga te doen met Luk Perceval. Maar bovenal verwelkomen we je graag op onze debatten en gedachtewisselingen. Want lid zijn van een ‘familie’ betekent niet alleen elkaar verhalen vertellen, maar ook – zoals Roland Barthes ooit stelde – samen geschiedenis maken. Theater is een feest, maar het kan ook ruzie en confrontatie betekenen.

Andie Dushime Img 3357 Druk C Michiel Devijver
Dus laat maar horen, ook de onenigheid. Het komt voor in de beste families.