Geschiedenis

NTGent (of Nederlands Toneel Gent) is als stadstheater van Gent opgericht in 1965. Het brengt als internationaal stadsgezelschap producties in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS). Naast de voorstellingen in de schouwburg aan het Sint-Baafsplein, in Arca en in Minnemeers, zijn er samenwerkingsverbanden met Vooruit en Minard.

Ter gelegenheid van 50 jaar NTGent, maakten we een digitaal archief. Je vindt er de markantste producties, en de meest opvallende verhalen van achter of voor de schermen.

KORTE GESCHIEDENIS

De artistieke leiding van NTGent is sinds maart 2018 in handen van Zwitsers regisseur, socioloog en theatermaker Milo Rau. Stefan Bläske, zijn vaste dramaturg, fungeert als rechterhand en Steven Heene staat in voor de dagelijkse artistieke werking. Huidig zakelijk leider van NTGent is Daan Vander Steene.

Tot juni 2018 werkte NTGent met een vast acteursensemble, waar o.a. Elsie de Brauw, Wim Opbrouck, Els Dottermans, Steven Van Watermeulen, Frank Focketyn, Bert Luppes, An Miller, Chris Thys, Oscar Van Rompay, Lien Wildemeersch, Benny Claessens en Risto Kübar deel van uitmaken/uitmaakten. Vanaf juni 2018 gaat NTGent acteurs projectmatig aan zich verbinden.

Hoe het begon

Op 28 oktober 1965 werd NTGent opgericht als stichting van openbaar nut (toen nog ‘instelling van openbaar nut’). Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit leden aangeduid door de subsidiërende overheden: vijf leden vanuit de stad Gent, zes vanuit de Vlaamse Gemeenschap en twee vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast is er plaats voor zes gecoöpteerde leden. Luc Van den Bossche is voorzitter sinds 2007.
Het NTGent kampte enkele jaren met financiële moeilijkheden, maar werkte die in een decennium weg.

Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS)
De Koninklijke Nederlandse Schouwburg staat in het centrum van de stad, binnen de driehoek kathedraal - belfort - stadhuis. De KNS werd opgetrokken in 1899 als vaste speelplek voor het toenmalig ‘Nederlands Tooneel van Gent’ (1871-1945), een gezelschap dat daarvoor in de Gentse Minardschouwburg speelde. De stadsschouwburg fungeerde tussen 1945 en 1965 als het tweede plateau van de Antwerpse KNS. Pas in 1965 werd de KNS de thuisbasis van het NTGent.

In de periode 1979-1993 werd de KNS grondig verbouwd en werd een huis in de Biezekapelstraat toegevoegd aan het gebouw. Tussen 1987 en 1993 werden de inkom en de theaterzaal grondig gerestaureerd en gerenoveerd, waardoor het NTGent verschillende keren andere speelplekken moest zoeken. Eén van die speelplekken was de Tolhuis-sportzaal. De totale kosten van de renovatie bedroegen 340 miljoen BEF.
In oktober 2016 startte NTGent opnieuw met ingrijpende verbouwingen aan de Schouwburg. Met het oog op modernisering stonden twee ingrepen op de agenda. Enerzijds werden de manuele trekken in de toneeltoren (de oude ‘scheepsmachinerie’ waaraan decorstukken worden bevestigd) vervangen door een computergestuurd model. Anderzijds werd de laad- en loskade naar de linkerkant van de Schouwburg verplaatst, waardoor de kade direct toegankelijk wordt vanaf het Sint-Baafsplein. De plannen hiervoor zijn ontworpen door de B-architecten (Antwerpen). Voor de uitvoering van de werken ontving NTGent een subsidie van 2 miljoen euro, 500.000 euro voor de toneeltoren en 1,5 miljoen euro voor het aanpassen van de laad- en loskade.

Artistieke leiding door de jaren heen
Chronologisch volgens het jaar waarin ze zijn aangesteld.
Dré Poppe, 1965, Albert Hanssens, 1967, Walter Eysselynck, 1972, Jacques Van Schoor, 1976, Jef Demedts, 1977, Hugo Van Den Berghe, 1991, Jean-Pierre De Decker, 1997, artistiek team met Martine Gos, Alain Pringels, Mathias Sercu en Domien Van Der Meiren, 2000, Johan Simons, 2005, Wim Opbrouck, 2010, Johan Simons, 2015, Milo Rau, 2018