Toegankelijkheid

NTGent wil een open huis zijn, toegankelijk voor iedereen.

Om je de beste service te kunnen bieden, vragen wij je om steeds alle relevante informatie te vermelden bij de reservatie van je tickets. Vooraf, tijdens de pauze en bij het verlaten van de zaal en het gebouw kan je met je vragen en voor alle hulp terecht bij het onthaalpersoneel.

Tickets bestellen kan telefonisch, per mail of aan de balie van Tickets Gent. Vermeld duidelijk van welke voorziening je gebruik wil maken, zodat we je op maat kunnen bedienen.

M: tickets@ntgent.be | T: +32 9 225 01 01

Meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstellingen of gebouwen?

Contacteer coördinator communicatie en woordvoerder NTGent - Tom De Clercq

M: tom.de.clercq@ntgent.be | T: +32 (0)476 74 98 74

Blinden en slechtzienden

Kom naar één van onze voorstellingen met audiodescriptie. Hulphonden zijn welkom.

Kom naar één van onze voorstellingen met audiodescriptie. Hulphonden zijn welkom.

Met behulp van onze theatertablet zetten we een grote stap vooruit in het toegankelijk maken van onze voorstellingen voor wie blind of slechtziend is. We doen dit door het aanbieden van vooraf opgenomen audiobeschrijving die tijdens de voorstelling afgespeeld wordt via een tablet. Je bent daarbij niet beperkt in de keuze voor een bepaalde voorstellingsdatum zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is wanneer we eenmalig live audiodescriptie aanbieden: de tablets zijn beschikbaar op iedere datum waarop een bepaalde productie speelt. Het aanbod aan voorstellingen waarbij we de tablets kunnen aanbieden, zal gestaag meegroeien met ons repertoire. Meer info kan je terugvinden onder het luikje ‘de theatertablet’.

Daarnaast bekijken we ieder seizoen of we nog bijkomende producties toegankelijk kunnen maken via een live audiobeschrijving.

Tenslotte: hulphonden zijn welkom in onze zalen. Vermeld bij de reservatie van je ticket of je begeleid wordt door een hulphond en/of je assistentie wenst van ons onthaalpersoneel gedurende je bezoek aan één van onze zalen.

Aan de trappen van het publieksgedeelte van onze Schouwburg, liggen noppen: een tactiele waarschuwingsvoorziening voor blinden en slechtzienden.

Meer info: contacteer coördinator communicatie en woordvoerder NTGent - Tom De Clercq

M: tom.de.clercq@ntgent.be | T: +32 (0)476 74 98 74

Met dank aan Lotus Bakeries voor de plaatsing van de noppen, en Fonds Elia (Koning Boudewijnstichting) voor de aankoop van audiodescriptiemateriaal