Toegankelijkheid

NTGent is een open huis, toegankelijk voor iedereen.

Om je de beste service te kunnen bieden, vragen wij je om steeds alle relevante informatie te vermelden bij de reservatie van je tickets. Vooraf, tijdens de pauze en bij het verlaten van de zaal en het gebouw kan je met je vragen en voor alle hulp terecht bij het onthaalpersoneel.

Tickets bestellen kan telefonisch, per mail of aan de balie. Vermeld duidelijk van welke voorziening je gebruik wil maken, zodat we je op maat kunnen bedienen.

Tijdens het theaterseizoen 2019-2020 hebben we (succesvol!) onze nieuwe theatertablet getest. Deze zorgt voor integrale toegankelijkheid van onze voorstellingen. We hopen hiermee komend seizoen verder te gaan en al onze eigen nieuwe creaties integraal toegankelijk te maken.

M: tickets@ntgent.be |T: +32 9 225 01 01  
Meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstellingen of gebouwen? 
Contacteer NTGent Publiekswerking - Saartje Cauwenbergh  
M: saartje.cauwenbergh@ntgent.be | T: +32 9 269 35 30

Doven en slechthorenden

Er is ringleiding en we maken sommige voorstellingen extra toegankelijk via boventiteling, tolken VGT en/of voelstoelen...

Er is ringleiding en we maken sommige voorstellingen extra toegankelijk via boventiteling, tolken VGT en/of voelstoelen.

Zowel onze schouwburg als Minnemeers beschikken over een FM-ringleiding. Dit werkt het ongemak weg dat slechthorenden in een theater ervaren, namelijk omgevingslawaai dat mee wordt versterkt door een gewoon hoorapparaat.

Voordelen:

- Groot bereik: vrij in de keuze van een zitplaats.
- Wie een hoorapparaat (met T-stand) draagt, kan gebruik maken van een individuele neklus die aangesloten wordt op een FM-ontvanger. Wie slechthorend is maar geen hoorapparaat draagt, kan op deze FM-ontvanger een gewone hoofdtelefoon aansluiten.
- Minder tot geen interferentie met theatertechnische installaties in vergelijking met een inductieringleiding.

Ben je slechthorend (en beschik je al dan niet over een hoorapparaat met T-stand) en wil je gebruik maken van de FM-ringleiding tijdens één van onze voorstellingen in NTGent Minnemeers of NTGent Schouwburg? Vermeld dit dan zeker bij de reservatie van je tickets, zodat we een FM-ontvanger met individuele neklus of hoofdtelefoon voor je kunnen voorbehouden!

Vooraf testen of je je hoorapparaat met T-stand kan aansluiten op onze FM-ringleiding? Contacteer ons: saartje.cauwenbergh@ntgent.be

Vergeet echter niet dat een T-stand inbegrepen en geïnstalleerd moet worden vooraleer je deze kan gebruiken, hiervoor kan je terecht bij de leverancier van je hoorapparaat. Indien je na het bijwonen van een voorstelling toch nog opmerkte dat de ringleiding niet naar behoren functioneerde, geef dan zeker een seintje!

Meer info: NTGent Publiekswerking - Saartje Cauwenbergh

M: saartje.cauwenbergh@ntgent.be|T: +32 9 269 35 30

De FM-ringleiding werd aangekocht met de steun van Cera.

Daarnaast bekijken we ieder seizoen of we onze voorstellingen toegankelijk kunnen maken via boventiteling, tolken Vlaamse Gebarentaal en/of voelstoelen. Die laatste zijn kussens die op stoelen geplaatst worden, en die geluid omzetten in trillingen om muziek en andere geluiden te kunnen voelen. Indien dit aanbod geldt, kondigen we dit aan op de productiepagina’s van onze website, in onze digitale nieuwsbrieven en magazines. De activiteiten van Publiekswerking kunnen alvast ook aangevraagd worden mét tolk Vlaamse Gebarentaal. Hiervoor neem je best contact met ons op via publiekswerking@ntgent.be.