European Disability Card

NTGent is partnerorganisatie van de European Disability Card.

Mensen met een beperking en hun begeleiders kunnen op voorlegging van deze kaart gebruik maken van het reductietarief.

De European Disability Card is een instrument om de toegang van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken. De kaart wordt uitgereikt door Belgische instellingen bevoegd voor personen met een handicap (waaronder de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). 

Je kan de kaart gratis aanvragen.