De Morgen - '‘Flemish Primitives’: de Vlaamse mythe van de excellentie mist wat emotie ★★★☆☆'

Flemish Primitives | Action Zoo Humain | Chokri Ben Chikha | 21 March 2022
"Neoliberalisme en identiteitsdenken vormen een heilloze cocktail, waarin ‘succes’ een kwestie wordt van integratie waarbij de meest ‘perfecte’ Vlaming wint. 'Flemish Primitives' toont dat overtuigend, maar de voorstelling mist emotionele scherpte. Zes jonge dansers met migratieroots komen met krachtige, zelfbewuste gestes het draaiend platform op. ‘Nummer 1 tot 6’ strijden om de twijfelachtige eer de ‘beste Vlaming’ te worden, door zich te bewijzen in ‘het Vlaamse pakket’: discipline, superioriteitsgevoel en onzekerheid. Het klinkt vreemd, maar wat we missen in Flemish Primitives is voelbaar geweld – het culturele geweld van de Vlaamse assimilatiemachine maar ook van het neoliberalisme, waarin mensen systemisch worden vermalen."