De Standaard - "Jambon verhoogt subsidies met 25 miljoen, Toneelhuis en Z33 gered" - (vermelding NTGent)

| 29 June 2022
"Negen organisaties die volgens de Vlaamse Regering op een bijzondere manier bijdragen aan de Vlaamse cultuur, maar die door de beoordelingscommissies negatief geadviseerd werden, worden alsnog ondersteund. Zo krijgt Toneelhuis als grootste stadstheater van Vlaanderen alsnog 2,6 miljoen euro subsidies, weliswaar minder dan gevraagd en minder dan de 3,4 miljoen euro die de twee andere stadstheaters (NTGent en KVS) ontvangen."