De Standaard - "Naar een moderne sociale zekerheid voor artiesten" - (over nieuw kunstenaarsstatuut)

| 4 May 2022
"De federale regering zet deze week het licht op groen voor het kunstwerkattest. Dat vervangt het huidige kunstenaarsstatuut en moet een betere sociale bescherming bieden voor kunstenaars."