De Standaard - 'Toneelhuis, Jan Fabre, Needcompany en Z33 verliezen mogelijk subsidies' (positieve beoordeling NTGent)

| 29 March 2022
"Gisteren ontvingen de organisaties die structurele subsidies aanvroegen bij het Kunstendecreet het eerste preadvies. Daar zijn enkele verrassende resultaten bij, die leiden tot onrust in de artistieke sector. Zo ontving Toneelhuis een negatief preadvies, volgens een lid van de theatercommissie omdat er 'te weinig artistieke visie sprak uit het dossier'. De andere stadstheaters NTGent en KVS uit Brussel kregen wel een positieve beoordeling binnen budget."