De Standaard: Zwart zijn staat gegraveerd in de genen *** (recensie her(e))

her(e) | 6 February 2020
"Het was wellicht een interessantere keuze geweest om iets verder weg te evolueren van het weekend zelf. Nu voelt Her(e) soms als kijken naar een reünie van een feest waar we niet bij waren (en dat zeggen we niet omdat we als witte man niet waren uitgenodigd). Al blijft het ontzettend belangrijk dat verhalen zoals Her(e) worden verteld. Zoals we een zwarte vrouw hoorden zeggen bij het verlaten van de zaal: 'Ik heb niet meegewerkt, maar het was wél mijn leven op het podium.'"