Deutschland Funk Kultur (DUI) - "Kunst bestaat om de orde te verstoren" - (recensie 'Liebestod')

| 12 July 2021
"Want het enige echte, grote, eclatante succes (van dit festival, nvdr.) staat haaks op alles wat het Duitse theater en het maatschappelijke debat ons de laatste tijd aan consensus hebben gegeven (...) 'Liebestod' is een uitzinnigheid in woord en beeld, maar bovenal is het een bekentenis van het noodzakelijke falen van de kunstenaar in een Apollinische cultuur van de rede. Het is de lofrede op een uitzonderlijk artiest en, in de reeks 'Histoires du Théâtre', op initiatief van regisseur Milo Rau, de meest persoonlijke, de meest belangrijke bijdrage tot nu toe. Het is volstrekt onverenigbaar met de bewering dat het theater in zichzelf de waarden moet belichamen die het verkondigt. Want het wil niets meer dan zijn dood."