Het Nieuwsblad - 'Zo cool en sexy kan theater zijn' - (recensie 'De Barbier') *****

De Barbier | 20 January 2023
"Het lijkt de simpelste rijmelarij en flauwe humor, maar het is een sublieme tekst en een hele kluif voor de acteurs. Dankzij een even virtuoze invulling blijft het publiek de hele avond lachen"