La Libre Belgique - 'Jan Martens in de Cour d'honneur in Avignon' (Vermelding Milo Rau en Miet Warlop)

Miet Warlop | Milo Rau | 25 March 2022
"In de reeks Histoire(s) du théâtre die Milo Rau in het NTGent heeft opgezet, wordt telkens dezelfde vraag gesteld: "Wat is jouw verhaal als maker? Na Milo Rau, Faustin Linyekula en Angélica Liddell is Miet Warlop de vierde kunstenaar die deze uitdaging aangaat en een antwoord formuleert in de vorm van een ontmoeting die de geschiedenis van het theater met elkaar verweeft."