Nrc.nl - "Veel boekbewerkingen in selectie Toneeljury" - (vermelding Milo Rau)

| 16 June 2022
"Opvallend en zorgwekkend is het ontbreken van Vlaamse producties in de selectie. Vlaamse theatermakers hebben het al jaren moeilijk in Nederland: weinig boekingen, korte speellijsten. Het werk van Milo Rau bij NT Gent bracht de aandacht enigszins terug. Aan de kwaliteit van het werk kan het niet liggen. NT Gent, Ontroerend Goed en De Hoe, bijvoorbeeld, maken consequent werk van hoog niveau, dat kan wedijveren met de Nederlandse producties."