06.06.19 09.06.19

Milo Rau/ IIPM - School of Resistance

Img 4030 Druk C Michiel Devijver Michiel Devijver
Een politiek evenement in São Paolo, Brazilië, in juni 2019. Met livestreaming, videodocumentatie en een tentoonstelling later in Gent en Brussel.

Ondanks wereldwijde economische en politieke implicaties zijn er op mondiaal niveau geen doeltreffende wettelijke instellingen of toereikende democratische structuren om de wereldmarkt adequaat te reguleren, schendingen van het internationaal recht te vervolgen, mensenrechten af te dwingen of ecologische ontwikkelingen in goede banen te leiden.

General Assembly vult deze leemte op met haar ontwerp voor een wereldparlement. Het werd voor het eerst gehouden in november 2017 in Berlijn en verenigde meer dan 80 parlementsleden van over de hele wereld. Met General Assembly zetten Milo Rau en het Internationaal Instituut voor Politieke Moord (IIPM) hun werk voort rond de politieke en artistieke voorwaarden van het globale realisme – door een stem te geven aan degenen die
ondervertegenwoordigd zijn, die niet gehoord worden, de globale Derde Stand: buitenlandse arbeidskrachten, kinderen en de komende generaties, oorlogsslachtoffers, textielarbeiders, mijnwerkers, boeren, economische en klimaatvluchtelingen, de slachtoffers van de ontluikende ecocide, de oceanen, de atmosfeer, dieren en planten. Met de tweede editie komen de afgevaardigden van General Assembly samen in Brazilië – het land dat de wereld
voedt met de grootste monoculturen en met de bekendste beweging van landloze boeren ter wereld. In vijf plenaire vergaderingen debatteren de afgevaardigden van de Algemene Vergadering over onze positie als wereldgemeenschap en over wat er moet gebeuren – sociaal, ecologisch, technologisch, politiek. Terwijl de eerste editie in Berlijn gewijd was aan de problemen van het huidige geglobaliseerde economische systeem, waarbij de methodologie
van een toekomstig wereldparlement werd geschetst in het Handvest van de 21ste eeuw, richt deze tweede editie zich op postkapitalistische praktijken.

credits

decorontwerp

Anton Lukas

een productie van

International Institute for Political Murder & NTGent

REACTIES

Bedankt voor je bericht.
Er is iets mis gegaan.