Tussen utopie en dissidentie

Wanneer de mega-machine stopt

En toen viel hij weg. Op 20 april 2020 daalde de olieprijs voor het eerst in de geschiedenis onder nul. Het was niet het enige wereldrecord veroorzaakt door Covid-19. In niet meer dan een paar maanden slaagde een venijnig virus in datgene wat wereldwijde protestmarsen en algemene stakingen tot dusver niet konden bewerkstelligen: het vertragen van onze planeet. Correctie: het vertragen van alle menselijke activiteiten op deze planeet.

TERUGGAAN NAAR ‘BUSINESS AS USUAL’ ZOU MISDADIG ZIJN.

Ineens herinneren we ons, als samenleving, de betekenis van 'economie': het ondersteunen van leven. Niet om winst te maken tegen welke prijs dan ook. Laten we dit ‘momentum’ gebruiken als een generale repetitie voor de grote uitdagingen waar we vandaag voor staan: meer rechtvaardigheid, duurzaamheid... Teruggaan naar business as usual zou misdadig zijn en een belediging voor zoveel mensen die iemand verloren zijn van wie ze hielden. Ook wij, als kunstenaars, moeten onze dagelijkse praktijk opnieuw definiëren. We moeten onze relatie met ons publiek, met onze medeburgers, met de wereld, heroverwegen.

DE KLASSIEKE FOUT IN DE GRIEKSE TRAGEDIE: DENKEN DAT JE KLAAR BENT MET HET VERLEDEN.

We dachten dat we het verleden kenden  dat doen we niet. We dachten dat we het heden konden beheersen dat kunnen we niet. We dachten dat we de toekomst konden plannen  we moeten toegeven dat het allemaal niet zo eenvoudig isHet is de klassieke fout in de Griekse tragedie: denken dat je klaar bent met het verleden, maar het verleden is niet klaar met jou. Dus, laten we nederig blijven en ambitieus zijn. Laten we nieuwe regels uitwerken voor wereldwijde solidariteit. Laten we moeilijke vragen stellen en inspirerende antwoorden formuleren. Waarom doen we wat we doen? Waarom theater?

Laten we opnieuw beginnen. 

WE DWINGEN AF, WE EISEN, WE PLEITEN, WE GEVEN TOE, WE DAGEN UIT, WE PROVOCEREN, WE DURVEN, WE NOEMEN, WE VEROORDELEN, WE VERSTOREN, WE EVOCEREN, WE INITIËREN, WE VERZETTEN ONS.
Waarom theater?

WAAROM THEATER? Het is de meest essentiële vraag die we onszelf kunnen stellen. Waarom is deze kunstvorm zo uniek, zo onmisbaar? Van klassiek theater tot performance en hedendaagse dans, van activisme tot politiek theater en de performativiteit van het dagelijkse leven... Meer dan 100 theatermakers en intellectuelen uit alle continenten hebben ons geantwoord met korte essays, herinneringen, manifesten, brieven. We presenteren hun antwoorden in een nieuw Golden Book – het vijfde in de reeks.

School of Resistance

SCHOOL OF RESISTANCE. We hebben het sociale en artistieke isolement van de globale lockdown omgedraaid en zijn een reeks online gesprekken met kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers begonnen. Door te investeren in het lopende postkapitalistische debat willen we de toekomst heroveren: door het delen van nieuwe inzichten en het out of the box denken door internationale deskundigen in verandering.

Een nieuwe praktijk

EEN NIEUWE PRAKTIJK. De ideeën en strategieën die we in onze gesprekken en publicaties verzamelen, willen we omzetten in concrete acties. Dat betekent: in de stad Gent, in verbinding met onze medeburgers. Hoe organiseren we meer inclusie in onze zalen, een grotere representativiteit op onze podia, een groenere praktijk? Hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk tijdens het toeren met projecten? Het zijn uitdagingen die we aangaan, in samenwerking met onze partners. En in dialoog met ons publiek, live en online.

Laten we opnieuw beginnen.