Img 4119 Web C Michiel Devijver

Ook Action Zoo Humain neemt regelmatig onze bühne in. Vorig seizoen organiseerden ze tijdens ons openingsweekend een processie, in de aanloop naar het Vlaams Paviljoen dat ze realiseren voor de wereldtentoonstelling in Dubai. Ze speelden de bejubelde voorstelling Amnes(t)ie en de spin-off Amnes(t)ia, en brengen komend seizoen Dihya en Métisse.

Action Zoo Humain is de performancegroep en het theatergezelschap rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker), Zouzou Ben Chikha (acteur, theatermaker) en Hanne Boelaert (handelswetenschapper). Naast deze artistieke en zakelijke kern maken ook Walid Ben Chikha (muzikant), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice) en Marijke Pinoy (theatermaakster, actrice) vast deel uit van de artistieke ploeg.

Het gezelschap streeft ernaar machtsstructuren bloot te leggen, interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het zoekt daarbij naar hedendaagse formats om de (complexe) interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven. Het gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain kiest er bewust voor om niet op te gaan in een groter geheel om zo op te treden als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, jong talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen. Het gezelschap vertrekt vanuit de lokale, grootstedelijke superdiversiteit en stimuleert en ontwikkelt internationale samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties. 

- update mei 2019

Action Zoo Humain