Chokri Ben Chikha & Action Zoo Humain | NTGent
1 YVDE8998 Kurt Van Der Elst

Chokri Ben Chikha

Chokri Ben Chikha is acteur, danser, choreograaf, performer en schrijver. Hij is artistiek directeur van het internationale performancegezelschap Action Zoo Humain en doceert en onderzoekt aan het KASK in Gent, waar hij in 2013 promoveerde tot doctor in de Kunsten. In zijn werk bevraagt Chokri de spanning tussen ethiek, identiteit en neoliberalisme: hij identificeert deze concepten als drie van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw.

(credit foto: Kurt Van Der Elst)

Action Zoo Humain

Action Zoo Humain onderzoekt hoe theater kan ingrijpen in de werkelijkheid, terwijl het zijn poëtische potentieel en zelfkritiek behoudt. Door het historische concept van de ‘zoo humain’ (mensentuin) te gebruiken als instrument, stelt de organisatie vragen over etnische, religieuze, politieke en economische conflictzones. Het gezelschap legt de nadruk op meerstemmigheid en representatie, en fungeert zo als bruggenbouwer tussen verschillende kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, nieuw talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen. Action Zoo Humain gelooft dat een (artistiek) project niet alleen wordt gerechtvaardigd door zijn inhoud, maar ook door het netwerk waarin het tot stand komt.

-- update juni 2024

Chokri Ben Chikha & Action Zoo Humain

Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid Alleen de mens kan fantaseren Alles zit nog vol met toekomst Met gesloten ogen kan je zien wie je wil Tot het aan de binnenkant blijft plakken