Chokri Ben Chikha Web

Action Zoo Humain is de performancegroep en het theatergezelschap rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker), Zouzou Ben Chikha (acteur, theatermaker) en Hanne Boelaert (handelswetenschapper). Naast deze artistieke en zakelijke kern maken ook Walid Ben Chikha (muzikant), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice) en Marijke Pinoy (theatermaakster, actrice) vast deel uit van de artistieke ploeg.

Action Zoo Humain streeft ernaar machtsstructuren bloot te leggen, interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het gezelschap zoekt daarbij naar hedendaagse formats om de (complexe) interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven.

Action Zoo Humain gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain kiest er bewust voor om niet op te gaan in een groter geheel om zo op te treden als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, jong talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen.

Action Zoo Humain vertrekt vanuit de lokale, grootstedelijke superdiversiteit en stimuleert en ontwikkelt internationale samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties. 

- update mei 2018

Action Zoo Humain