Azh

Chokri Ben Chikha

Chokri Ben Chikha (°1969) is acteur, danser, choreograaf, performer en theatermaker. Hij combineert zijn artistiek leiderschap bij Action Zoo Humain met zijn werk als docent en artistiek onderzoeker aan het KASK in Gent, waar hij in 2013 zijn doctoraat in de kunsten behaalde.

In 2003 richtte hij samen met zijn broer Zouzou Ben Chikha Union Suspecte op, dat internationaal de aandacht trok, onder andere met Chokri’s familiedrieluik: De Leeuw van Vlaanderen (2003), O.L.V. van Vlaanderen (2005) en Broeders van Liefde (2007).

In 2009 richtte hij Action Zoo Humain op, een gezelschap dat meerstemmigheid op de voorgrond plaatst en onderzoekt hoe theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. In zijn Staat van Theater tijdens het Theaterfestival 2018 in Nederland bracht Chokri dit op controversiële wijze op scène.

Chokri gaat op zoek naar het spanningsveld tussen ethiek, identiteit en neoliberalisme, voor hem de belangrijkste uitdagingen voor de 21ste eeuw. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de Waarheidstrilogie: Join The Revolution (2015), Amnestie (2018) en De Waarheidscommissie (2013-2018) die onder andere speelde in oude gerechtshoven en in de Belgische Senaat.

Met zijn studenten in Maastricht, Gent en Barcelona werkt hij actief aan het in vraag stellen en actualiseren van het repertoire van Action Zoo Humain. Jongere generaties ontwikkelen zo een kritische houding ten opzichte van hun eigen theaterpraktijk. In het seizoen '21-'22 gaat de voorstelling Flemish Premitives van Action Zoo Humain en Chokri in première in NTGent Schouwburg.

De komende jaren werkt hij in binnen- en buitenland aan De Waarheidscommissie.NL (werktitel), Barça 2024Jeruzalem (aan de Schelde)Zwarte huid, witte maskers en FAUST.

- update maart 2022

Action Zoo Humain

Action Zoo Humain (AZH) neemt regelmatig als artist in residence onze bühne in. Doorheen de jaren speelde het gezelschap bij NTGent de voorstellingen Amnes(t)ie, Amnes(t)iaDihya en Métisse. In de zomer van 2021 organiseerde AZH een laatste avondmaal om het einde van de journalistiek te vieren. Met de productie Testament van een Journalist, nam gastheer Hugo Camps afscheid van de journalistiek. Tijdens het seizoen 21-22 presenteerde AZH Flemish Primitives waarin zes jonge performers samen met regisseur Chokri Ben Chikha de nieuwe Vlaamse Meester zoeken, 'een stuk waarmee Ben Chikha het succes van de Vlaamse kunstensector niet alleen doorprikt, maar ook omarmt' volgens De Morgen. Seizoen 22-23 wordt dit stuk wegens groot succes hernomen.

Action Zoo Humain is een onafhankelijk, dynamisch en geëngageerd theatergezelschap. Het zet in op artistieke ontwikkeling en produceert voorstellingen. Het gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Zo vergroot het de speelbaarheid van de samenleving. De organisatie gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, politieke en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain opereert als een gezelschap dat meerstemmigheid en representatie op de voorgrond plaatst. Zodoende functioneert de organisatie als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, nieuw talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen. Dit vanuit de overtuiging dat een (artistiek) project niet alleen gerechtvaardigd wordt vanuit de eigen inhoudelijkheid, maar ook vanuit het netwerk waarin het project tot stand komt.

In de afgelopen jaren ontwikkelde Action Zoo Humain zich van een organisatie rond het parcours van maker/regisseur Chokri Ben Chikha tot een ruimer gedeeld platform van nieuwe makers, waarin plaats is voor onderzoek en ontwikkeling. De verschillende makers vinden zich in een aantal gemeenschappelijke ideeën en strategieën om een vanuit de maatschappelijke realiteit gevoed en op diezelfde maatschappelijke realiteit gericht, theater te maken.

Action Zoo Humain werkt lokaal en internationaal, bespeelt zowel de grote als de kleine zaal en intervenieert daarnaast in de openbare ruimte. Het zet in op langdurige projecten maar reageert ook in real time op actuele gebeurtenissen.

- update mei 2022

Chokri Ben Chikha & Action Zoo Humain