Yves Degryse / BERLIN | NTGent
4 Yves Degryse C Michiel Devijver

BERLIN wordt in 2003 opgericht door huidig artistiek leider Yves Degryse, Bart Baele en Caroline Rochlitz. Het werk van BERLIN bevindt zich vaak op het snijpunt tussen documentaire en theater. Voor elke creatie vertrekt het vanuit de werkelijkheid: een stad, een fait divers of een getuigenis. Ze dompelen zich onder in een situatie en ontwarren er diverse verhaallijnen. In de uitwerking beperken ze zich niet tot één discipline. De inhoud bepaalt hoe een verhaal wordt verteld: met beeld, live muziek, technologie, teksttheater, als installatie,... Vanuit deze filosofie belicht BERLIN de menselijkheid van de geportretteerden, het functioneren van [micro]samenlevingen, het universele binnen het alledaagse.

Momenteel werkt het gezelschap aan twee projectcycli: Holoceen [het geologische tijdperk], waarbij het uitgangspunt zich telkens bevindt in een stad of dorp ergens ter wereld, en Horror Vacui [de angst voor de leegte] waarbij opmerkelijke, waargebeurde verhalen worden blootgelegd. De eerste vijf projecten binnen Horror Vacui zijn TagfishLand’s End  [selectie Het TheaterFestival BE – 2015], Perhaps All The Dragons…Remember The Dragons… en True Copy  [selectie Het TheaterFestival BE – 2019]. The making of Berlin  zal het sluitstuk zijn van de Holoceencyclus waartoe ook JerusalemIqaluitBonanza  [Total Theatre Award op het Edinburgh Festival], Moscow en Zvizdal  [selectie Het TheaterFestival NL – 2017] horen. In augustus 2016 mocht BERLIN voor haar oeuvre de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten in ontvangst nemen.

In juni 2021 ziet Ramble Song  het licht, na het kleinschaligere Wie oud wordt... [2019] het eerste avondvullend BERLIN-project dat niet onder één van de beide cycli valt. In deze voorstelling werd de [live]muziek – een drijvende onderlaag in vorig werk – samen met film naar het voorplan gekatapulteerd. Ramble Song  kent een andere vorm dan voorgaand werk maar is wel vintage BERLIN in het vernuftig puzzelen met [presentatie]vormen om tot een krachtig geheel te komen. Momenteel werkt het gezelschap toe naar de finale voorstelling binnen de Holoceencylcus: The making of Berlin . Première mei 2022 in DE SINGEL [Antwerpen, BE].

Yves Degryse / BERLIN

Alleen de mens kan fantaseren Voorbij de ­waanzin wacht de zachtheid Tot het aan de binnenkant blijft plakken Alles zit nog vol met toekomst Met gesloten ogen kan je zien wie je wil