Recensie hi baubo: 'Over ons verlangen naar leesbaarheid'

| 12 februari 2020
​hi baubo, stelt rake vragen over wat het betekent om toeschouwer te zijn en de drang naar leesbaarheid.

Tegelijkertijd botst het daarmee tegen de grenzen van de complexiteit: communiceert de voorstelling nog voldoende, of zit het vormexperiment de inhoud in de weg? De keuze voor en het onderzoek naar de Baubo-figuur lijkt allerminst willekeurig, alsook de samenwerkingen met de betrokken kunstenaars. In de vertaling van onderzoek naar voorstelling is echter weinig opening gelaten voor de toeschouwer om inkijk te krijgen in het proces van hoe deze wereld tot stand kwam. Bovendien is het zowel een verademing om de Meyer in de leegte van een grote scène te zien laveren als dat het een gemiste kans is om de mogelijkheden en beperkingen ervan nog meer uit te spelen. Al deze factoren maken van hi baubo, een fascinerende ervaring met enkele duidelijke hoogtepunten, maar toch is de voorstelling niet radicaal genoeg om als idiosyncratisch systeem te blijven boeien en niet toegankelijk genoeg om de voorgestelde inhoud volledig te kunnen volgen. hi baubo, voelt als een noodzakelijke stap in het parcours van De Meyer die vooral benieuwd maakt naar wat ze in de toekomst nog allemaal gaat exploreren.