Is deze mail niet leesbaar? klik hier
Logo
Img 4035 Druk C Michiel Devijver 1
Stadstheater heeft infrastructuurplan klaar voor komende decennia
NTGent wil nieuwe Maakplek bouwen buiten stadscentrum

Een grondige renovatie van de Schouwburg op het Sint-Baafsplein, een transformatie van de site Minnemeers aan de Leie, en de bouw van een nieuwe Maakplek buiten het centrum van de stad. Dat zijn de krachtlijnen van het nieuwe infrastructuurplan van NTGent dat de hoogstaande werking van het stadstheater moet veiligstellen, maar ook nieuwe kansen biedt aan de kunstensector in Gent en daarbuiten.

De werking van NTGent, een van de drie stadstheaters in Vlaanderen, is in de voorbije decennia danig gegroeid. De voorstellingen van het Gentse stadstheater gaan op tournee in binnen- en buitenland, er is elk seizoen een uitgebreid gastprogramma, en er zijn de pijlers ontwikkeling (van jonge makers), reflectie en participatie. NTGent vervult die vijf functies in lijn met Vlaams Kunstendecreet en de beleidsnota Cultuur 2020-2025 van de stad Gent.

NTGent maakt meer mogelijk dan ooit en krijgt daarvoor expliciete waardering van pers, publiek en beleidsmakers. Helaas staat de artistieke werking van het stadstheater onder grote druk. De ambities en verwachtingen, zowel intern als extern, botsen steeds vaker met een infrastructuur die te wensen overlaat. Daarom heeft het stadstheater een infrastructuurplan opgesteld met daarin een visie voor de komende dertig jaar. Al betekent die brede scope niet dat de noden niet urgent zijn. "De staat van onze gebouwen is van die aard dat er snel gehandeld moet worden", zegt zakelijk leider Daan Vander Steene.

VOORKEURSSCENARIO

Op dit moment is NTGent beheerder en gebruiker van twee gebouwen, die eigendom zijn van de stad Gent: de KNS-Schouwburg aan het Sint-Baafsplein (met naast een theaterzaal voor grote producties ook een ticketbalie, kantoren en vergaderruimtes, en een café en foyer), en Minnemeers (het complex aan de gelijknamige brug met een 'black box' theaterzaal voor 200 personen en een decoratelier). Beide locaties vertonen belangrijke tekorten (zie onder).

Het nieuwe infrastructuurplan is gebaseerd op haalbaarheidsstudies van sogent en het gerenommeerde architectenbureau plusoffices. Daaruit is een voorkeursscenario gedistilleerd voor noodzakelijke investeringen met drie belangrijke elementen:

  • Het verder renoveren van de Schouwburg met focus op de historische buitenschil, de ontvangstruimtes voor het publiek en de kantoren. Een eerdere renovatie focuste zich op het moderniseren van de theatertechniek en de laad- en losruimte maar liet andere belangrijke elementen ongemoeid. 
  • Een transformatie van de site Minnemeers tot duo-presentatieplek: de huidige 'black box' theaterzaal krijgt een technische update en het aantal plaatsen stijgt er met de helft tot 300. Op de plaats van het decoratelier komt een tweede presentatiezaal (voor 150 toeschouwers). 
  • Dat decoratelier, in binnen- en buitenland geprezen, verhuist naar een nieuwe Maakplek op een locatie buiten het centrum van de stad, waar ook een ruimte komt voor repetities en het afmonteren van voorstellingen.

De renovatie van Minnemeers (7,5 miljoen euro) en de bouw van de nieuwe Maakplek (5,8 miljoen euro ) worden samen geraamd op 13,3 miljoen euro excl. btw. De renovatie van de Schouwburg wordt geraamd op 15,3 miljoen euro excl. btw. "Dit plan toont de noden die er zijn en bevat realistische ramingen van de kosten", zegt Vander Steene. "Het is een noodzakelijk en future proof plan, maar bevat geen excessen."

DRIE PLEKKEN, DRIE FUNCTIES

De KNS-Schouwburg behoudt in het nieuwe plan zijn functie als symbolisch hart van NTGent en presentatieplek voor grote (internationale) producties van het stadstheater en zijn vele gasten. Minnemeers krijgt de rol van een pure presentatieplek die maximaal gebruikt wordt om voorstellingen te tonen (theater, film, dans,...). 

"NTGent vraagt zelf eigenlijk geen tweede zaal in Minnemeers", zegt Vander Steene. "Maar de renovatie van de site is een opportuniteit voor de ganse Gentse kunstensector. We weten dat er in Gent een grote nood is aan meer presentatieruimte en nemen met dit plan onze verantwoordelijkheid daarin." Voor Minnemeers wordt gestreefd naar een coöperatieve uitbating met artistieke partners en onderwijsinstellingen. Zo loopt op dit moment een onderzoek naar een gedeeld gebruik en beheer met het KASK. 

Het bewaren van Minnemeers voor presentatie kan alleen door een nieuwe, aparte Maakplek te creëren. Die nieuwe Maakplek is een noodzakelijk element in het plan. Ook hier zoekt NTGent naar verregaande samenwerkingen met partners uit het artistieke veld en het onderwijs, maar ook uit de sociale en economische sector. Het nieuwe gebouw, op een nog te bepalen locatie buiten het centrum van de stad, kan een belangrijke hefboom zijn in de ontwikkeling van de gekozen buurt en is een kans om architecturaal een statement te maken dat de uitstraling van Gent vergroot. 

BLIJVEN SAMENWERKEN

Het nieuwe infrastructuurplan is opgesteld in samenspraak met onder meer het Gents Kunstenoverleg (GKO), diensten van de stad Gent en de vzw Wido. "Het is een tussenstap in een proces dat al jaren loopt", zegt Vander Steene. "Dat proces is een open traject en dat blijft het. We nodigen bestaande en nieuwe partners expliciet uit om samen met ons de volgende stappen te zetten."

"Het nieuwe plan heeft een duurzaam positief effect dat NTGent ver overstijgt", zegt Yves Degryse, die samen met Barbara Raes en Melih Gençboyacı de nieuwe artistieke leiding vormt van NTGent. "Het biedt oplossingen en nieuwe mogelijkheden voor het publiek, voor de kunstensector in Gent en daarbuiten, voor belendende sectoren en voor de stad Gent in het algemeen."

Met het nieuwe infrastructuurplan wil NTGent een versnelling hoger schakelen in het moderniseren van zijn infrastructuur. Voor zowel de KNS-Schouwburg als Minnemeers wordt wellicht dit jaar nog een ontwerpend onderzoek opgestart. "We weten nu welk huis we willen, nu moeten we dat gaan tekenen", zegt Vande Steene. "Maar ook verder onderzoeken met welke partners we (ver)bouwen, de financiering rondkrijgen, en bepalen wat een haalbare en slimme timing is."

DE GEBREKEN

  • In de Schouwburg brokkelt de historische buitenschil af, de kantoren achter de gevel zijn extreem versnipperd, sommige daken zijn niet meer waterdicht, en de ontvangstruimtes voor het publiek zijn moeilijk toegankelijk en versleten. 
  • De huidige theaterzaal in Minnemeers is technisch slecht uitgerust voor hedendaagse podiumkunsten (te laag plafond, geen trekkeninstallatie,...), er zijn problemen met de akoestische en thermische isolatie van het complex, de foyer op de eerste verdieping is ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers, de toiletten zijn verouderd,...

CONTACT

Jonas Mayeur, persverantwoordelijke NTGent, jonas.mayeur@ntgent.be of +32/498.62.02.30

BEELDMATERIAAL

Download hier foto's en simulaties.

"De staat van onze gebouwen is van die aard dat er snel gehandeld moet worden"
Daan Vander Steene, zakelijk leider NTGent
Logo
Sint-Baafsplein 17 - 9000 Gent
T: 09 225 01 01 | tickets@ntgent.be
schrijf je uit      update voorkeuren