De Standaard: “GAAT NTGENT TE VER IN ‘FAMILIE’? - Zelfdoding zonder bezinning “- ✩✩✩

| 9 January 2020
“Je weet op voorhand dat Milo Rau de zelfdoding van een gezin zal tonen op het podium, en toch schrik je hoe heftig de scène is. 'Familie' is een ontregelende ervaring, die vanuit suïcidepreventie alles fout doet. Gaat Milo Rau deze keer echt te ver?”“Wie dacht dat de soep zoals steeds bij Rau minder heet wordt gegeten dan ze wordt opgediend, is eraan voor de moeite. Rau toont het gitzwarte gat en laat je daar ook achter. Vanuit suïcidepreventie is de representatie van zelfdoding in Familie zeer problematisch (zie hiernaast), vanuit artistiek oogpunt heeft Rau opnieuw een meeslepende en deze keer ook écht heftige voorstelling gemaakt die er stevig inhakt. Het voelt erg wrang om achteraf te applaudisseren.”