Milo Rau, de theatermaker die IS-strijders uitnodigde en daar geen spijt van heeft - Humo

| 15 May 2018
Milo Rau (41) is van kinds af gefascineerd door extremisme. Zijn vader was een trotskist, en om hem beter te begrijpen leerde Rau op zijn 12de Russisch en begon hij werken van Lenin te lezen. Later werd hij socioloog, daarna journalist en nu is hij dus de meest ophefmakende theatermaker van het moment.