Recensie de Theaterkrant: '15e eeuwse polyptiek magistraal tot leven gewekt.'

| 18 October 18018
Milo Rau is de nieuwe artistiek leider van NTGent, en dat zal de wereld weten. Zijn geloofsbrieven bevatten tien regels, in mei 2018 neergelegd in het Manifest van Gent. Regels als ware het tien geboden. Regel 1: ‘Het gaat er niet alleen meer om de wereld voor te stellen, het gaat erom die wereld te veranderen.’ Regel 4: ‘letterlijke bewerking van klassiekers is verboden.’